Què és el coaching?

És un procés de canvi personal que ajuda a passar d’una situació actual a una desitjada. Es tracta de crear conjuntament amb el client, pacient en el cas de coaching per a la salut, un espai que faciliti el canvi: de pensaments, d’actituds, de conducta…

 

El coaching és comunicació: l’eina principal són les preguntes, però també tota la comunicació extraverbal que va lligada directament amb els pensaments i les emocions. Conèixer tots aquests aspectes i dominar les habilitats de comunicació és essencial perquè el coaching, a més de ser una metodologia, és un art.

 

 

 

Qui és el coach?

 

És el professional que acompanya al client, coachee, en el procés de canvi per aconseguir objectius. La paraula “coach” vol dir “entrenador” en anglès. És un tipus d’entrenador especial que no diu el que s’ha de fer sinó que pregunta i facilita que sigui el client qui aconsegueixi els seus objectius d’una manera més fàcil. En definitiva, l’ajuda a obtenir millores d’una manera més ràpida i eficient que si no realitzés coaching.

 

 

Tipus de coaching

 

 

 

Coaching personal: “life-coaching”

 

Facilita el camí del canvi a aquelles persones que ho desitgin. Els objectius són de millora de diversos aspectes de la vida personal o professional, no vinculats directament amb la salut.