Altres cursos per a professionals de la salut

A part del coaching, es presenten altres cursos per ensenyar als professionals matèries diferents que ajudin a millorar la seva tasca.  Són eines complementàries que no s’acostumen a ensenyar a les facultats de ciències de la salut.

 

L’objectiu dels cursos és donar a conèixer nous models i eines específiques pràctiques en el sector sanitari per a:

 

Jaci Molins Coaching Salut
  • Millorar la comunicació amb els pacients i companys

 

  • Aconseguir la participació de la família en els tractaments i solucions dels problemes

 

  • Tenir més alternatives de tractament

 

Oferta de cursos


 

CURS DE COMUNICACIÓ AMB EL PACIENT per a professionals de la salut.

 

CURS D’HIPNOSI PER A TRACTAR EL DOLOR per a metges, psicòlegs, infermeres i fisioterapeutes.

 

CURS TERÀPIA FAMILIAR per a metges de família

 

CURS D’INTRODUCCIÓ ORIENTACIÓ FAMILIAR per a metges residents

 

ALTRES segons demanda i necessitats

 

 

 

Continguts globals

 

  • Eines de comunicació per a millorar habilitats en relació als pacients i col·laboradors

 

  • Tècniques específiques per a tractar el dolor

 

  • Teràpia i orientació familiar des del model sistèmic

 

 

Característiques de tots els cursos

 

Flexibilitat i Participació:

 

  • Adaptació del nombre d’hores i horari segons disponibilitat (8 a 25 hores) i desplaçament al Centre de treball (hospital, àrea bàsica...)

 

  • Grups reduïts per a poder fer pràctiques (6-18 alumnes)