Publicacions

Per descarregar l'inici de cada obra de forma gratuïta o llegir-ne la sinopsi, feu clic sobre la portada.

Coaching i Salut - Dra. Jaci Molins Roca
Coaching i Salut - Dra. Jaci Molins Roca
Coaching y Peso Ideal - Dra. Jaci Molins Roca

Llibres escrits per encàrrec d'empreses privades

Coaching y Mieloma Múltiple - Dra. Jaci Molins Roca
Coaching i Salut - Dra. Jaci Molins Roca
Coaching y Espasticidad - Dra. Jaci Molins Roca