• Docent en Màsters i postgraus universitaris 

 

 

  • Consulta privada de psicoterapia familiar i altres metodologies des del 2004 fins l'actualitat 

 

  • Sessions particulars de coaching salut i benestar a Tarragona i Barcelona des de l'any 2003 fins l'actualitat 
  • Formadora de diversos Cursos per a professionals de la Salut a màsters universitaris i Centres sanitaris i Hospitals